Nová pravidla pro ukládání cookies

23. 7. 2021

Nová pravidla se uplatní pro všechny, kdo provozují webové stránky nebo mobilních aplikaci, a přitom využívají cookies pro statické, analytické nebo marketingové účely.

Od 1.1.2022 budou muset tito provozovatelé změnit režim souhlasu uživatele s ukládáním cookies a to tak, že budou od uživatele vyžadovat předchozí aktivní souhlas s rozsahem a účelem zpracování. Ukládání a používání cookies ze strany provozovatele internetové stránky či mobilní aplikace bude možné až poté, co uživatel souhlas prokazatelně udělil. Jedná se tedy o zavedení nového režimu udělování souhlasu – o tzv. opt-in (zákazník nebo jiný uživatel musí předem souhlasit s ukládáním cookies).

Dosud byl dle národní právní úpravy vyžadován pouze souhlas pouze ve formě tzv. opt-out, kdy bylo možné zpracovávat cookies do doby, než uživatel vyjádřil nesouhlas, resp. omítl další zpracování cookies.

S ohledem na tuto změnu bude zpravidla nezbytné provést úpravu oznámení, které je zobrazováno na webových stránkách a v aplikacích. Souhlas s užíváním cookies bude muset navíc odpovídat rovněž požadavkům GDPR.

S ohledem na GDPR bude muset být udělení souhlasu dobrovolné a nebude možné ho uživateli vnucovat tím, že bez jeho udělení nebude možné internetovou stránku využívat apod. Dále se vyžaduje, aby byl souhlas informovaný. Prostá formulace souhlasu s používáním cookies bez jakéhokoliv dalšího vysvětlení (jaká data budou zpracována, k čemu se data budou používat atd.) nestačí. Vyjádření souhlasu musí být také aktivní, a nikoliv pasivní v tom smyslu, že uživatel bude například pokračovat v prohlížení webové stránky a tím pasivně vyjádří svůj souhlas s užíváním cookies.

Novela zákona, která přináší nová pravidla (jak jsou popsána výše), má být účinná od začátku roku 2022. S ohledem na to doporučujeme začít se připravovat na změnu právní úpravy co nejdříve tak, aby provozovatelé stačili k datu účinnosti novely implementovat na svých webových stránkách a v aplikací informovaný souhlas a s tím související nezbytná právní oznámení.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2022 | Created by: drualas.cz