Novinky v rámci exekucí

13. 8. 2021

Dne 7. 7. schválila Polanecká sněmovna novelu exekučního řádu a občanského soudního řádu. Novela si klade za cíl zmenšit počet tzv. vícečetných exekucí, kdy je proti povinnému vydáno několik exekučních příkazů. Na většině povinných totiž není možné exekuční plnění vymoci, a to buď proto, že jsou nemajetní či jejich příjmy nelze dohledat.

Důvodem ke snížení počtů vícečetných exekucí je kromě přetížení exekutorských úřadů i fakt, že se exekutorům odměny každou novelou exekutorského řádu snižují, ačkoli jim práce ve skutečnosti narůstá.

Novela se bude snažit řešit danou situaci zejména tím, že zavádí nové paušální náhrady hotových výdajů spojených s úkony ohledně koncentrace exekučních řízení s povinnými zálohami, přičemž tyto náklady by měly přinutit oprávněné zamyslet se nad tím, jestli je pro ně výhodné pohledávky exekučně vymáhat, přestože je zřejmé, že vymáhání pohledávky bude bezvýsledné. Pokud oprávněný přesto bezvýslednou exekuci zahájí, má nově exekutor právo exekuční řízení zastavit, a to i bez souhlasu oprávněného.

Dále novela do exekučního řádu a občanského soudního řádu zařazuje právní úpravu náhrady nákladů plátce mzdy spojených s prováděním úkonů při výkonu rozhodnutí nebo exekuci srážkami ze mzdy nebo jiného příjmu.

Nakonec novela zřizuje systém Centrální úřední desky, na níž budou moci exekutoři vyvěšovat výzvy k vyzvednutí písemností a zásilek povinnému, popř. jeho blízkým.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2023 | Created by: drualas.cz
Move up