Vybrané změny v daních pro rok 2022

7. 1. 2022

Sleva na poplatníka

Základní sleva na dani na poplatníka se pro rok 2022 zvýší z 27 840 Kč na částku 30 840 Kč. Poplatníkům se tedy zvýší čistý příjem o 3 000 Kč.

Výše paušální daně pro živnostníky

Měsíční záloha na paušální daň je pro rok 2022 stanovena ve výši 5 994 Kč. Do této částky je zahrnuto pojistné na zdravotní pojištění, pojistné na sociální zabezpečení a záloha na daň z příjmů.

Splní-li OSVČ podmínky pro vstup do režimu paušální daně, může podat Oznámení o vstupu do tohoto režimu do 10. ledna.

Daňový bonus

Od roku 2022 dojde ke zrušení zastropování měsíčního daňového bonusu, tedy rozdílu mezi vypočtenou daní z příjmů a slevou na děti, který je vyplácen finančním úřadem.

Příjmy osvobozené od daně z příjmů

Příjmy z výnosu dluhopisů emitovaných v zahraničí pro poplatníky, kteří jsou zahraničními rezidenty budou osvobozeny. K osvobození od daně z příjmů dochází v případě výnosu dluhopisu a příjmu plynoucího z práva na splacení dluhopisu vydaných v zahraničí poplatníkem se sídlem v České republice pokud plynou daňovému nerezidentovi, který není kapitálově spojenou osobou s emitentem dluhopisu, ani s ním nevytvořil právní vztah převážně za účelem snížení základu daně nebo zvýšení daňové ztráty, čímž dojde k omezení možnosti zneužití toto osvobození k účelovému snížení základu daně z příjmů.

Smlouva o zamezení dvojího zdanění

Od 1.1.2022 se začne prakticky provádět smlouva o zamezení dvojího zdanění v oblasti daní z příjmů s Bangladéšem, která upravuje zdaňování a vylučuje mezinárodní dvojí zdanění.

Sleva na dani ze zastavené exekuce

Pokud exekutor zastaví exekuci pohledávky, která nepřevyšuje částku 1 500 Kč bez příslušenství a její vymáhání trvalo alespoň 3 roky před zastavením vymáhání, může poplatník uplatnit slevu na dani za zastavené daňové exekuce. Výše slevy na dani odpovídá výši náhrady, kterou oprávněnému přizná exekutor při zastavení exekuce.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2022 | Created by: drualas.cz