Zpřísnění podmínek pro relokaci zahraničních zaměstnanců

17. 2. 2022

Zaměstnávání občanů třetích zemí, tedy zemí, na které se nevztahuje režim volného pohybu pracovních sil na území EU a EHP, představuje jak pro zaměstnavatele, tak pro případného budoucího zaměstnance překážku v podobě relativně vysoké administrativní zátěže. Výše zmíněná administrativní zátěž může být zmírněna v případě využití programů Klíčový a vědecký personál (KVP), Vysoce kvalifikovaný zaměstnanec (VKZ) nebo Kvalifikovaný zaměstnanec (KZ), dva z těchto programů prošly v nedávné době několika změnami, které budou shrnuty níže.

Pro úspěšné zařazení do programu KVP, který je určen pro vysoce kvalifikované zaměstnance a vědecké pracovníky, je nutno nově splnit podmínku kapitálového propojení mezi společností vysílající a společností přijímající. V případě, že tato podmínka splněna není je tento program možno využít pouze v případě, že společnost přijímající je organizační složkou společnosti vysílající, s tím, že zaměstnanec musí být v době vyslání u vysílající společnosti zaměstnán alespoň po dobu 6 měsíců.

Další změny jsou pak společné pro programy VKZ a KVP, konkrétně se jedná o rozšíření překážek, které některé ze zaměstnavatelů vylučují z možnosti tyto programy využít. Jedná se o zaměstnavatele, kterému byla uložena pokuta za zastřené zprostředkování zaměstnání. Zastřeným zprostředkováním pak rozumíme situaci, kdy jeden zaměstnavatel „pronajímá“ pracovní sílu jinému zaměstnavateli, aniž by byly dodrženy podmínky stanovené zákonem o zaměstnanosti. V programu KZ tato překážka platila již dříve a nově byla pouze zavedena i do programů VKZ a KVP.

Druhou změnou, která se opět týká jak programu VKZ, tak programu KVP je nutnost do programu zařadit a podat žádost za celou rodinu zaměstnance současně. V případě, že žádost není podána současně i za nejbližší rodinné příslušníky, na které se tento program vztahuje, nebude těmto rodinným příslušníkům umožněno tento program využít.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2022 | Created by: drualas.cz