Termín pro podání Oznámení o osvobozených příjmech fyzických osob se blíží

16. 3. 2022

Poplatník, který obdržel v roce 2021 příjem osvobozený od daně z příjmů fyzických osob vyšší než 5 000 000 Kč, je povinen podat Oznámení o osvobozených příjmech svému místně příslušnému správci daně. Výše jednotlivých příjmů se nesčítá, každý příjem se posuzuje zvlášť.

Termín pro podání Oznámení je shodný s termínem pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém poplatník osvobozený příjem obdržel. Termíny pro podání daňového přiznání a rovněž i Oznámení za rok 2021 jsou následující:

  • 1. dubna 2022 – podává-li poplatník daňové přiznání v papírové podobě,
  • 2. května 2022 – podává-li poplatník daňové přiznání elektronicky, a
  • 1. července 2022 – je-li daňové přiznání podáváno poradcem.

V Oznámení se uvádí výše příjmu, popis okolností nabytí příjmu a datum, kdy příjem vznikl.

Nesplní-li poplatník povinnost podání Oznámení o osvobozených příjmech, vzniká mu povinnost uhradit pokutu až do výše 15 % z částky neoznámeného příjmu.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2022 | Created by: drualas.cz