Novela zákona o daních z příjmů související s poskytnutím daru pro Ukrajinu

23. 3. 2022

Dne 9.3.2022 vláda schválila novelu zákona o daních z příjmů, která se vztahuje k poskytnutým darům pro válkou zasaženou Ukrajinu. Zákon sice nabyde účinnosti až v průběhu roku 2022, ale tato nová pravidla pro uplatnění darů by mělo být možné využít pro dary poskytnuté již před nabytím účinnosti zákona.

Od základu daně bude nově možné odečíst hodnotu darů poskytnutých přímo státu Ukrajina (např. prostřednictvím ukrajinského velvyslanectví nebo přímo na účet ukrajinské centrální banky), územně samosprávním celkům Ukrajiny, právnickým a fyzickým osobám se sídlem nebo bydlištěm na území Ukrajiny. Nově bude možné odečíst dary poskytnuté nejen za humanitárním nebo charitativním účelem, ale také za účelem podpory obranného úsilí Ukrajiny.

Maximální limit pro odečtení daru od základu daně je 30 %. Tento limit bude platit pro zdaňovací období kalendářního roku 2022 u fyzických osob. A pro zdaňovací období, která skončí v období od 1.3.2022 do 28.2.2023 u právnických osob. Minimální hodnota daru u fyzických osob je 1 000 Kč za všechny poskytnuté dary a u právnických osob je minimální hodnota daru 2 000 Kč za každý jednotlivý dar.

Pro uplatnění odpočtu musí mít poplatník k dispozici darovací smlouvu nebo doklad, který obsahuje informace o příjemci daru, hodnotě daru, předmětu, účelu plnění a datu poskytnutí.

V případě bezúplatného nepeněžního plnění poskytnutého v roce 2022 na pomoc Ukrajině se mohou poplatníci rozhodnout, zda nepeněžní dar uplatní jako položku odčitatelnou od základu daně nebo zda dar uplatní jako daňově uznatelný výdaj.

Obdrží-li zaměstnanec od svého zaměstnavatele peněžní dar za účelem pomoci v tíživé životní situaci v souvislosti s konfliktem, může být tento dar osvobozen od daně z příjmů také jako bezúplatné plnění obdržené z humanitárních nebo charitativních důvodů.

Poskytne-li zaměstnavatel svému zaměstnanci přechodné ubytování a toto ubytování umožní využívat i rodinným příslušníkům zaměstnance, kteří opustili Ukrajinu z důvodu válečného konfliktu, bude nově tento příjem v roce 2022 na straně zaměstnance osvobozen.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2022 | Created by: drualas.cz