Používání firemního nízkoemisního vozidla pro služební i soukromé účely

29. 7. 2022

V souvislosti s novelou zákona o dani silniční, došlo také k novele zákona o daních z příjmů, a to konkrétně § 6 odst. 6, která nabyla účinnosti ode dne 1.7.2022.

Poskytne-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně firemní nízkoemisní vozidlo k používání jak pro služební tak i soukromé účely, bude zaměstnanci přidaněno 0,5 % vstupní ceny vozidla za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla. U ostatních vozidel zůstává sazba pro přidanění ve výši 1 % vstupní ceny vozidla.

Pokud tedy zaměstnanec použije pro soukromé účely firemní nízkoemisní vozidlo, bude nepeněžní příjem zaměstnance nižší. Zaměstnanec i zaměstnavatel uspoří na pojistném na sociálním a zdravotním pojištění a zaměstnanec i na dani z příjmů.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2022 | Created by: drualas.cz