Blíží se zjednodušení výkonu cizozemských rozhodnutí?

12. 10. 2022
Blíží se zjednodušení výkonu cizozemských rozhodnutí?

V rámci justiční spolupráce při uznávání soudních rozhodnutí se jeví jako revoluční nástroj Haagská úmluva o uznávání a výkonu cizích soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech z 2.7.2019. Práce na přípravě úmluvy byly zahájeny již v roce 1992 a jejím smyslem bylo a stále je zajistit uznávání rozsudků v občanských a obchodních věcech. Aby však nová úmluva nabyla účinnosti musí mít alespoň dva signatáře, kteří jí ratifikují. Na konci srpna 2022 úmluvu ratifikovala Ukrajina a Evropská unie, a tím pádem daná úmluva vstoupí v účinnost 1.9.2023.

Úmluva se týká civilních a obchodních rozhodnutí a doplní nařízení Brusel Ia, Luganskou úmluvu a  Haagskou úmluvu o dohodách o volbě soudu. Rozhodnutím pro dané účely se rozumí jakékoliv meritorní rozhodnutí (rozhodnutí ve věci) vydané soudem, bez ohledu na to, jak jej bude daný stát nazývat. Pro uznávání a výkon rozhodnutí cizích států jsou dány jednotné podmínky, bez povinnosti vyššího ověření a přezkoumání rozhodnutí. Pro urychlení procesu uznávání a výkonu byl vytvořen modelový formulář žádosti o uznání.

V Úmluvě je vymezen okruh rozhodnutí, na která se aplikuje, a také podmínky pro odmítnutí uznání. Jsou zde jsou specifikovány potřebné dokumenty k předložení pro následné uznání a stanoveny požadavky, kdy pro uznání a výkon rozhodnutí postačí splnění alespoň jednoho z těchto požadavků.

Od září 2023 bude úmluva zavazovat všechny členské státy Evropské unie s výjimkou Dánska. Pro členské státy se nebude úmluva aplikovat na nájemní smlouvy nebytových prostor nacházejících se na území Evropské unie. Ve chvíli, kdy k úmluvě přistoupí i další státy, stane se oním revolučním nástrojem třicetiletého snažení.

Potřebujete poradit?

Jsme tu pro Vás a rádi Vám na základě bližších informací a podkladů poradíme. Pro domluvení nezávazné konzultační schůzky nás neváhejte kontaktovat.


Dáváme srozumitelné odpovědi

V naší komunikaci s klienty se neschováváme za dlouhé citace zákonů, ale dáme jasnou a srozumitelnou odpověď.

Přemýšlíme s Vámi

Konkrétní problém vždy řešíme s ohledem na celkovou potřebu klienta, nevytrháváme naše doporučení z kontextu.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2023 | Created by: drualas.cz
Move up