Konsolidační balíček schválen Senátem

10. 11. 2023

Konsolidační balíček, o kterém jsme již informovali v září byl dne 8. 11. 2023 schválen Senátem. Nyní čeká na podpis prezidenta republiky.

Vybrané změny

Zákon o účetnictví:

 • Vedení účetnictví v tzv. funkční měně
 • Sestavování zprávy o udržitelnosti a zprávy o daních z příjmů

Daň z příjmů právnických osob:

 • Zvýšení sazby na 21 %
 • Mimořádné odpisy pro bezemisní vozidla
 • Daňově uznatelná hodnota osobního vozidla bude limitována na 2 mil Kč.
 • Tiché víno již nebude uznáno jako daňový náklad

Daň z příjmů fyzických osob:

 • Hranice pro uplatnění 23% sazby se sníží na 36násobek průměrné mzdy
 • Osvobození příjmu z prodeje cenného papíru nebo podílu ve společnosti při splnění podmínky časového testu 3 roky resp. 5 let mezi nabytím a prodejem bude omezeno na částku 40 000 000 Kč na poplatníka
 • Uplatnění slevy na manžela pouze v případě péče o děti do 3 let
 • Zrušení slevy za umístění dítěte v předškolním zařízení a zrušení slevy na studenta
 • Snížení limitu pro osvobození výhry z loterie či tomboly z 1 000 000 Kč na 50 000 Kč

Zaměstnanecké benefity:

 • Zaměstnanecké nepeněžní benefity (zdraví, sport, kultura, vzdělávání) budou osvobozeny do limitu poloviny průměrné mzdy za rok
 • Stravenky, případně nepeněžité stravování zajištěné na pracovišti, budou mít u zaměstnance daňový režim stejný jako dosavadní peněžitý příspěvek na stravování
 • Zrušení osvobození od daně u bezúplatného plnění do výše 2 000 Kč

Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti:

 • Sazba pojistného u zaměstnance se zvýší na 7,1 % z vyměřovacího základu
 • Vyměřovacím základem osoby samostatně výdělečně činné pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti činí nejméně 55 % daňového základu
 • Sazba pojistného u OSVČ účastné nemocenského pojištění se zvýší z 2,1 na 2,7 %

DPH:

 • Zavedení omezení uplatnění odpočtu DPH u pořízení osobních automobilů kategorie M1 do výše 420 000 Kč
 • Sazby DPH budou ve výši 0 %, 12 % a 21 %, nulová sazba bude aplikována na knihy

Daň z nemovitých věcí:

 • Navýšení daně na 1,8násobek

Spotřební a energetické daně:

 • Zvýšení daně z cigaret, tabáku ke kouření, doutníků a cigarillos
 • Zvýšení spotřební daně z lihu
 • Zrušení osvobození leteckých pohonných hmot od spotřební daně u vnitrostátních letů
 • Zrušení vratky spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v mineralogických a metalurgických procesech

Daň z hazardních her:

 • Zvýšení sazby u ostatních hazardních her z 23 % na 30 %
 • Minimální dílčí daň z technických her bude nově 13 400 Kč za povolené zařízení

Potřebujete poradit?

Jsme tu pro Vás a rádi Vám na základě bližších informací a podkladů poradíme. Pro domluvení nezávazné konzultační schůzky nás neváhejte kontaktovat.


Dáváme srozumitelné odpovědi

V naší komunikaci s klienty se neschováváme za dlouhé citace zákonů, ale dáme jasnou a srozumitelnou odpověď.

Přemýšlíme s Vámi

Konkrétní problém vždy řešíme s ohledem na celkovou potřebu klienta, nevytrháváme naše doporučení z kontextu.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2023 | Created by: drualas.cz
Move up