Bankovnictví a finance

 • právní poradenství v oblasti bankovní regulace
 • právní poradenství v oblasti regulace investičních služeb
 • právní poradenství v oblasti regulace platebních a devizových služeb
 • právní poradenství v oblasti regulace kolektivního investování, včetně venture capital a private equity struktur
 • zastupování v řízeních – licenčních i sankčních před ČNB
 • zastupování ve sporech z cenných papírů a poskytování finančních služeb
 • strukturování transakcí ve všech oblastech financování
 • příprava a vyjednávání transakční dokumentace na straně bank i dlužníků
 • IPO, privátní i veřejné emise dluhopisů a jiných cenných papírů, sekuritizace
 • vyjednávání dokumentace pro transakce s finančními, komoditními a ostatními deriváty
 • příprava standardní smluvní dokumentace pro finanční produkty pro retailové i korporátní klienty finančních institucí v návaznosti na legislativní (regulatorní) změny, vývoj produktů, vnitřní potřeby dané instituce apod.
 • právní poradenství v oblasti distribuce finančních produktů
 • poradenství v oblasti spotřebitelských úvěrů (včetně úvěrů na bydlení), nastavování produktů, úprava dokumentace