Daňové a právní aspekty

Díky našemu členství v AGN International (mezinárodní sdružení samostatných a nezávislých účetních a konzultačních firem) úzce spolupracujeme s obdobně strukturovanými kancelářemi po celém světě. Díky této skutečnosti je vždy zajištěna kompetentnost našich pracovníků v mezinárodních otázkách. Obchodní aktivity našich klientů mají dosah do celého světa, stejně tak i zkušenosti našich poradců překračují hranice České republiky. Poskytujeme řešení, která jsou v souladu nejen s tuzemským právem, ale i s právními normami Evropské unie či mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána.

Součástí našich služeb je i poradenství v oblasti fúzí a akvizic a změn koncernových struktur. Právě u těchto operací bývá často daňové hledisko zásadní. I v této oblasti se opíráme o mnohaleté zkušenosti z obdobných transakcí, které měly ve většině případů mezinárodní prvek, a nabízíme komplexní podporu daňovou, právní i finanční.