Daňové právo

  • Předžalobní analýzy dopadů rozhodnutí v daňovém řízení
  • Zastupování při odvolání proti rozhodnutí správce daně
  • Specializované daňové poradenství ve spolupráci se zkušenými daňovými poradci
  • Správní žaloby proti rozhodnutím finančních orgánů
  • Kasační stížnosti a zastupování před Nejvyšším správním soudem
  • Uplatnění nároku na sankční úrok v případě neoprávněného zadržení daně správcem
  • Žaloby proti nezákonnému zásahu správce daně
  • Ochrana proti nečinnosti