Finanční due diligence

V rámci finančního due diligence prověříme skutečnosti ovlivňující kupní cenu transakce a identifikujeme finanční, účetní a daňová rizika spojená s předmětem akvizice.

Pro zpracování zpráv jsme schopni efektivně spolupracovat s našimi kolegy z daňového a právního oddělení. Tato spolupráce prakticky vylučuje možnost, že by některá rizika s dopadem přesahující finanční, daňovou či právní oblast, zůstala neodhalena a nebyla tak zvažována v konečném rozhodování potenciálního investora.

Kontaktní osoby