Finanční due diligence

Finanční due diligence jsou zakázkami poskytovanými našimi auditory pro potenciální investory do cílové společnosti. Naši pracovníci jsou připraveni provést důkladné „finanční vyšetření" podnikatelského subjektu, který je potenciálním zájmem investora a poskytnout investorovi kompletní finanční due diligence zprávu, která obsahuje všechna zjištění potřebná pro

  • Rozhodnutí o případném vstupu investora
  • Jednání o ceně vstupu investora.

Due diligence zprávu jsme samozřejmě schopni zpracovat jak v podrobné podobě, tak v tzv. „bullet form", tj. krátké formě pro rychlé a snadné rozhodnutí potenciálního investora. Samozřejmostí našich due diligence zakázek je podrobná prezentace zjištění investorovi a připravenost zpracovat zprávu i v německém a anglickém jazyce.

Pro zpracování těchto zpráv jsme schopni efektivně spolupracovat s našimi kolegy z daňového a právního oddělení. Tato spolupráce prakticky vylučuje možnost, že by některá rizika s dopadem přesahující finanční, daňovou či právní oblast, zůstala neodhalena a nebyla tak zvažována v konečném rozhodování potenciálního investora.