Kmenoví zaměstnanci

Víme, že profesionální péče o stávající zaměstnance tvoří jeden ze stavebních kamenů úspěšných společností. Proto Vám můžeme nabídnout:

  • Komplexní právní poradenství v oblasti pracovního práva a práva sociálního zabezpečení.
  • Vypracování vzorové pracovněprávní dokumentace i pracovněprávní dokumentace „na míru" klienta.
  • Právní analýzy a asistence v oblasti vymezení odpovědnosti a stanovení mechanismu odměňování manažerů na pracovněprávních pozicích včetně daňových souvislostí.
  • Vypracování interních směrnic zaměstnavatele.
  • Školení pro kmenové zaměstnance i vedoucí pracovníky v pracovně-právní problematice