Odpovědnost za škodu

V rámci vztahů mezi partnery v mezinárodním obchodě jsou časté spory týkající se odpovědnosti za škodu. Máme bohaté zkušenosti s poradenstvím v případech týkajících se odpovědnosti za škodu nejen na straně poškozeného, ale také na straně škůdce.

Mezi naše služby v této oblasti patří standardně:

  • vypracování odborného stanoviska ohledně složitějších případů náhrady škody s mezinárodním prvkem
  • zastupování klientů před soudem či v rozhodčím řízení
  • vymáhání náhrady škody soudně i mimosoudně
  • stanovení výše škody v případě porušení smluvních povinností