Podpora v obchodním styku

Existují nástroje, které mohou výrazně usnadnit obchodní styk mezi podnikateli i mezi podnikatelem a konečným zákazníkem. V této oblasti Vám mimo jiné můžeme nabídnout:

  • kompletní vypracování vzorových dodavatelských i odběratelských smluv
  • přípravu všeobecných obchodních podmínek
  • formulářové smlouvy a objednávky
  • kompletní právní poradenství při poskytování služeb, zejména s ohledem na ochranu spotřebitele
  • přípravu spotřebitelských smluv, a to jak obecných tak smluv uzavřených na dálku nebo mimo podnikatelské prostory (provozovnu)
  • podporu při expanzi na zahraniční trh
  • výbornou znalost domácího obchodního prostředí

Devizová omezení: Díky členství v Evropské unii nejsou v ČR kladeny žádné překážky pro volný pohyb kapitálu bez ohledu na měnu transakce.