Poradenství při přeměně společností

Poskytujeme našim klientům komplexní poradenství v procesu přeměn. Při tomto poradenství jsme připraveni kooperovat s vlastními právníky a daňovými poradci, ale samozřejmě se nevyhýbáme ani spolupráci se současnými právníky a daňovými poradce našich klientů.

Při tomto poradenství jsme připraveni zpracovat našim klientům podrobné varianty přeměny s případnými budoucími dopady do účetní, daňové či právní pozice zúčastněných subjektů.

Kontaktní osoby