Právní podpora

Právní oddělení skupiny Schaffer & Partner (zastřešené Schaffer & Partner Legal s.r.o. advokátní kancelář) nabízí klientům právní podporu ve všech odvětvích kromě rodinného a trestního práva. Hlavní specializací je:

  • obchodní právo
  • kontraktační právo
  • pracovní právo
  • právo v oblasti nemovitostí
  • korporátní agenda
  • cizinecké a imigrační právo
  • mezinárodní právo soukromé
  • právo mezinárodního obchodu
  • finanční právo

Nabízíme však právní poradenství i v dalších odvětvích práva jako je energetické právo, IP/IT právo, pojistné právo, správní právo, insolvenční právo, právo v neziskovém sektoru či zdravotnické právo.