Vedení mezd

Mzdové oddělení společnosti Schaffer & Partner poskytuje komplexní služby v oblasti zpracování mezd a dalších agend spojených se zaměstnáváním pracovníků. Díky vysoce odborným znalostem nabízíme nejen samotné zpracování potřebných dokumentů, ale také kompletní poradenskou a konzultační činnost v oblasti mezd. Při své práci přísně dodržujeme pravidla ochrany důvěrných informací. Při zpracování mezd a personální agendy využíváme moderních technologií, které nám umožňují přizpůsobit se vašim různorodým požadavkům.