Vymáhání závazků mimo ČR

  • Zastupování ve sporech ze závazkových vztahů s mezinárodním prvkem před rozhodčími soudy
  • Vymáhání pohledávek ze závazkových vztahů s mezinárodním prvkem, včetně přeshraničních výkonů rozhodnutí
  • Zastupování při podání evropského platebního rozkazu a následném vymáhání nároku
  • Řešení sporů prostřednictvím mediace, dobrovolné i nařízené soudem
  • Zastupování v exekučních řízeních
  • Poradenství při mimosoudním řešení sporů ze závazkových vztahů s mezinárodním prvkem