Vysílání zaměstnanců/expatů

Poskytujeme komplexní poradenství při vysílání zaměstnanců z a do České republiky. Součástí našich služeb jsou:

  • návrhy struktur vyslání
  • nastavení interních směrnic pro vysílání pracovníků
  • imigrační asistence
  • sestavování daňových přiznání pro expaty a zajištění plného daňového servisu pro ně
  • zastupování expatů před správcem daně, jejich registrace
  • posuzování příslušnosti právních předpisů v oblasti sociálního a zdravotního pojištění a zajištění všech povinností vůči příslušným institucím