Zajištění smluvní agendy

Máme bohaté zkušenosti se zajištěním smluvní agendy jak z českého tak z mezinárodního prostředí. Již jsme zajišťovali přípravu smluvní dokumentace ve významných nadnárodních obchodních transakcích. Standardně nabízíme například tyto služby:

 • Předsmluvní právní asistence – prověření právních a daňových předpokladů pro úspěšné provedení obchodního případu
 • Poradenství při vyjednávání podmínek smluvní spolupráce
 • Kompletní smluvní agenda v oblasti obchodního a občanského práva, a to včetně smluv s mezinárodním prvkem
 • Revize smluv
 • Vypracování/úprava všeobecných/zvláštních obchodních podmínek
 • Poradenství ohledně vhodných forem zajištění
 • Příprava smluvní agendy zajišťovacích právních instrumentů – garance, zástavní právo, zajišťovací převody práv, ručení
 • Zastupování ve sporech z obchodních či jiných smluv
 • Ochrana spotřebitele
 • Poradenství v oblasti investičních úvěrů
 • Zajištění úschovy finančních prostředků