Zakládání společností

Máme bohaté zkušenosti se zakládáním společností různého typu a rozsahu. Nabízíme také zajištění readymade společností. V oblasti zakládání společností nabízíme zejména:

 • Poradenství na míru při volbě formy obchodní společnosti z právního i daňového pohledu
 • Komplexní vyřízení procesu založení společnosti v nejkratším možném čase
 • Přípravu všech potřebných listin pro založení společnosti (stanovy, zakládací listiny, čestná prohlášení)
 • Vypracování smluv o výkonu funkce i pro cizince
 • Registraci společnosti na finančním úřadu
 • Založení odštěpného závodu či pobočky
 • Poradenství ohledně vhodného předmětu podnikání
 • Zastupování před živnostenským úřadem v řízení o udělení příslušného živnostenského oprávnění
 • Přeshraniční přeměny společností
 • Správu datové schránky
 • Poskytnutí sídla společnosti