Aktuality

Nedůvodný monitoring zaměstnanců ze strany zaměstnavatelů mohou nově postihovat i inspektoráty práce

Úterý, 19. Září 2017 - 15:55
O možnosti inspektorátu práce sankcionovat zaměstnavatele za neúměrné narušování soukromí zaměstnance bylo diskutováno již poměrně dlouho, jelikož doposud byl postih zaměstnavatele za porušování této povinnosti poměrně obtížný. Novela zákona o inspekci práce, jež nabyla účinnosti 29.7.2017, ovšem nyní postavení zaměstnanců značně ulehčuje, neboť...

Navýšení minimální mzdy pro rok 2018

Pátek, 15. Září 2017 - 11:57
Vláda České republiky schválila předložený návrh ministryně práce a sociálních věcí na zvýšení minimální mzdy od ledna 2018. Z aktuálních 11 000 Kč vzroste minimální mzda o 1200 Kč na 12 200 Kč, bude se tedy jednat o 11procentní nárůst, čímž se její výše vyšplhá na cca 40 % mzdy průměrné. Poslední navýšení proběhlo k  1. 1. 2017. V současnosti...

Ústavní soud: I domnělý zaměstnanec zasluhuje ochranu

Úterý, 12. Září 2017 - 11:23
Případem náhrady škody vzniklé uchazeči o zaměstnání se nedávno zabýval Ústavní soud ve svém nálezu sp. zn. I. ÚS 615/17. Uchazeč se na základě nabídky uveřejněné Úřadem práce dostavil na pracoviště potenciálního zaměstnavatele. Tam mu jeden z pracovníků bez jakékoli smlouvy a bez řádného poučení o bezpečnosti práce zadal pracovní úkol „na zkoušku...

Pan Aleš Eppinger představil českým podnikatelům právní aspekty zakládání podniků v Indii

Pátek, 8. Září 2017 - 15:49
Ve čtvrtek 7. září představil pan Aleš Eppinger, advokát a zakládající partner společnosti Schaffer & Partner Legal, účastníkům semináře "MAKE in INDIA" případovou studii o podnikání v Indii a právní aspekty jednání s indickým partnerem. Seminář zorganizovala Regionální hospodářská komora v Českých Budějovicích ve spolupráci s velvyslanectvím...

Nová dávka v péči o člena rodiny

Pátek, 8. Září 2017 - 10:33
Poslanecká sněmovna schválila návrh ministerstva práce a sociálních věcí na zavedení dlouhodobého ošetřovného. Tato nová dávka nemocenského pojištění pomůže od poloviny příštího roku rodinám ve složitých situacích s péčí o nemocného, resp. uzdravujícího se člena rodiny. O ošetřovatelské volno budou moci žádat osoby, které jsou plátci nemocenského...

Novela živnostenského zákona – další snížení administrativní zátěže podnikatelů

Středa, 6. Září 2017 - 13:41
V předchozích dnech byla Senátem ČR schválena novela živnostenského zákona, která přináší několik novinek za účelem zlepšení podnikatelského prostředí v České republice. Právnické osoby jsou v současnosti v ohlášení živnosti povinny uvést mimo jiné všechny údaje o členech svých statutárních orgánů, které se pak rovněž zapisují i do živnostenského...

Schaffer & Partner se zúčastnil golfového turnaje Birdie Tour na podporu nadace Pink Bubble

Pátek, 1. Září 2017 - 13:29
Dne 31. srpna 2017 se pan Aleš Eppinger, právník a partner Schaffer & Partner, zúčastnil golfového turnaje na Karlštejně.  Birdie Golf Tour je série charitativních golfových turnajů, která sjednocuje významné společnosti v České republice. Partneři Birdie Tour podporují nadační fond "Pink Bubble", která podporuje onkologicky nemocné děti ,...

Změny u bezúročných zápůjček poskytnutých zaměstnavatelem

Čtvrtek, 31. Srpen 2017 - 13:01
I nadále zůstává v platnosti, že příjem od téhož zaměstnavatele v podobě majetkového prospěchu při bezúročné zápůjčce až do celkové výše jistin 300 000 Kč z těchto zápůjček je u zaměstnance, který zápůjčku přijal, příjmem osvobozeným od daně. V rámci novely zákona o daních z příjmů, která nabyla účinnosti dne 1. 7. 2017, bylo toto ustanovení...

Indie je hlavním partnerem MSV 2017 v Brně

Úterý, 29. Srpen 2017 - 10:52
Indie bude v roce 2017 opět partnerskou zemí Mezinárodního strojírenského veletrhu, který se koná na brněnském výstavišti od 9. do 13. října. Indie patří mezi klíčové hospodářské velmoci a stává se pro ČR po Číně druhým nejdůležitějším obchodním partnerem ze zemí BRICS. Veletrhu se zúčastní oficiální indická delegace vedená ministryní obchodu paní...

Finanční správa zmírňuje sankce za nedodrženou formu podání

Pátek, 25. Srpen 2017 - 14:02
Od 1. 8. 2017 došlo ze strany Finanční správy ke zmírnění pokut za nedodrženou formu podání některých daňových tvrzení. Tato novinka se týká přiznání k dani z příjmů fyzických osob a k dani z nemovitých věcí. Doposud Finanční správa poplatníkovi, který měl povinnost podat zmíněná přiznání elektronicky, ale učinil podání jinak (např. papírovou...

Stránky