Aktuality

Novelizace u daně z nabytí nemovitých věcí

Středa, 15. Srpen 2018 - 16:11
Vláda v červnu schválila novelu prováděcí vyhlášky k zákonnému opatření o dani z nabytí nemovitých věcí. Až na některé změny v příloze vyhlášky, které jsou účinné již od letošního července, nabyde novela účinnosti od nového roku, tedy od 1. ledna 2019. Co je obsahem této poměrně rozsáhlé novely? Prostřednictvím této novely se Ministerstvo...

Firmy mají povinnost dodat účetní závěrky do obchodního rejstříku, jinak jim hrozí zrušení

Čtvrtek, 9. Srpen 2018 - 17:37
Společnosti mají podle zákona povinnost každoročně zveřejňovat svoji účetní závěrku ve sbírce listin obchodního rejstříku, kde je všem veřejně přístupná. Pokud společnost tuto povinnost nesplní, může být rejstříkovým soudem společnosti uložena pokuta až 100.000 Kč, a to i opakovaně. V nejzávažnějších případech může přitom rejstříkový soud...

Jak na opravu odpočtu DPH u pronájmu nemovitých věcí

Úterý, 7. Srpen 2018 - 14:46
Rozhodnutí Soudního dvora EU ve věci Imofloresmira z února letošního roku přináší pozitivní závěry pro plátce DPH podnikající s nemovitými věcmi.  Portugalská společnost, jejímž hlavní činností je koupě, prodej, pronájem a správa nemovitostí určených k bydlení nebo k obchodním účelům, uplatnila nárok na odpočet DPH vztahující se k několika...

Ohrožení diskrétnosti svěřenských fondů – odradí vyhláška zakladatele trustů?

Čtvrtek, 2. Srpen 2018 - 15:03
Svěřenské fondy neboli trusty jsou budovány na principu diskrétnosti, zachování soukromí a anonymity. Do těchto principů (částečně) zasahuje novela občanského zákoníku a zákona o veřejných rejstřících, kterou byla zavedena povinná registrace svěřenských fondů ve speciální evidenci. Od 1.1.2018 vznikají svěřenské fondy zásadně dnem zápisu do této...

Novela daňového řádu již publikována ve Sbírce

Čtvrtek, 26. Červenec 2018 - 10:29
Dne 5. 6. 2018 byla publikována ve Sbírce zákonů novela daňového řádu, která umožňuje získat správcům daně více informací ohledně daňových poplatníků. Novela navázala na evropskou směrnici DAC 5, jejímž cílem je umožnit přístup k údajům pro účely boje proti praní špinavých peněz. Nová informační povinnost se dotýká tzv. povinných osob a jimi...

Dojde ke zrušení poplatku za podání podnětu k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže?

Středa, 25. Červenec 2018 - 10:24
Na základě nového zákona o veřejných zakázkách, jenž vstoupil v účinnost v roce 2016, došlo ke zpoplatnění podnětu na zahájení správního řízení před Úřadem na ochranu hospodářské soutěže z moci úřední, a to částkou 10.000 Kč. Důvodem byla snaha o zamezení zneužívání tohoto institutu a zabránění podávání zjevně bezdůvodných návrhů, které vedly k ...

Daňový balíček v oblasti daně z přidané hodnoty

Úterý, 17. Červenec 2018 - 12:37
Vláda již schválila návrh zákona tzv. daňový balíček, předložený Ministerstvem financí, kterým se mění některé zákony v oblasti daní. Jelikož návrh zatím neprošel celým legislativním procesem, můžou v něm nastat změny. Nicméně rádi bychom uvedli alespoň stručný výčet těch nejdůležitějších změn: úprava pravidel pro vouchery – sjednocení...

Novela zákona o pobytu cizinců

Úterý, 17. Červenec 2018 - 11:04
Vláda na svém jednání dne 6. června 2018 schválila novelu zákona o pobytu cizinců. Novela především obsahuje implementaci směrnice EU, která upravuje podmínky pobytu cizinců za účelem vědeckého výzkumu nebo studia. Dle novely by vysokoškolští studenti a vědečtí pracovníci mohli po dokončení svého studia nebo vědeckého výzkumu pobývat na území...

Společný podpis jednatele a prokuristy

Čtvrtek, 12. Červenec 2018 - 16:26
Častým požadavkem klientů při nastavení způsobu zastupování obchodní společnosti je tzv. pravidlo čtyř očí, tj. aby za společnost jednali společně např. alespoň 2 jednatelé. (Nejen) V případě, že společnost má pouze jednoho člena statutárního orgánu (např. 1 jednatele), zvažuje se často i možnost ujednat si ve společenské smlouvě a následně i...

Co přináší daňový balíček 2019 v oblasti daně z příjmů

Úterý, 10. Červenec 2018 - 16:50
Vláda schválila v tomto měsíci návrh zákona z dílny Ministerstva financí, kterým se mění některé zákony v oblasti daní (tzv. daňový balíček). Předloha je souborem novel daňových zákonů, zejména zákona o daních z příjmů, zákona o dani z přidané hodnoty a daňového řádu. Přinášíme vám hlavní změny navrhované v oblasti daně z příjmů: Implementace...

Stránky