Aktuality

Výběr z daňové judikatury Nejvyššího správního soudu

Středa, 4. Červenec 2018 - 14:16
Dílčí základ daně pro účely uplatnění slev na dani Nejvyšší správní soud se ve svém rozsudku č. 6 Afs 73/2017-27 vyjádřil, jak správně nahlížet na dílčí základ daně pro účely splnění podmínky dle §35ca ZDP, tj. možnosti odečtení slevy na manželku a daňového zvýhodnění na dítě při uplatňování výdajů paušální částkou. V dané kauze poplatník ve...

Přelomový rozsudek Nejvyššího soudu v otázce manažerských smluv

Středa, 4. Červenec 2018 - 14:14
Nejvyšší soud se ve svém aktuálním rozsudku podřídil právnímu názoru Ústavního soudu (o nálezu Ústavního soudu jsme Vás již informovali a jeho shrnutí naleznete zde a zcela tím změnil svou dosavadní rozhodovací praxi. Na základě přelomového rozsudku Nejvyšší soud výslovně umožňuje, aby společnost se svým jednatelem (nebo členem představenstva či...

Pozor na zpracování citlivých osobních údajů zaměstnanců podle GDPR

Pondělí, 2. Červenec 2018 - 14:18
Nové obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) obsahuje podobně jako dosavadní zákon o ochraně osobních údajů právní úpravu zpracování tzv. citlivých údajů. Nařízení je označuje pojmem zvláštní kategorie osobních údajů. Spadají sem údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém...

Odpovědnost statutárního orgánu vůči věřitelům společnosti

Čtvrtek, 26. Duben 2018 - 11:53
Nejvyšší soud v loňském roce posuzoval bohužel ne až tak neobvyklou situaci, kdy jednatel jménem společnosti, která již byla ve stavu úpadku, objednal zboží u dodavatele, za které společnost nezaplatila. Tento věřitel však svou pohledávku na zaplacení kupní ceny nepřihlásil do insolvenčního řízení následně zahájeného vůči společnosti, ale žalobou...

Co přinese General Data Protection Regulation („GDPR“)

Čtvrtek, 26. Duben 2018 - 11:51
GDPR je nařízení Evropské unie 2016/679 o ochraně osobních údajů fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, které vejde v účinnost 25.05.2018. Nařízení nahrazuje směrnici č. 95/46/ES z roku 1995, která přestala vyhovovat novým požadavkům digitálního trhu a v českém prostředí ruší zákon č. 101/2000 Sb...

Nový přístup správce daně k uplatňování osvobození od DPH u služeb spojených s dovozem a vývozem zboží

Pátek, 23. Únor 2018 - 13:16
Mezi základní principy daně z přidané hodnoty bez pochyby patří zásada neutrality této daně a mezi základní svobody trhu v rámci Evropské unie se jednoznačně řadí volný pohyb zboží. V případě, kdy je zboží dodáváno mimo území Evropského společenství, jedná se z pohledu daně z přidané hodnoty o vývoz zboží a naopak, zboží pořizované ze zemí mimo...

DŮLEŽITÉ – NEPŘEHLÉDNĚTE: Nová povinnost právnických osob evidovat své skutečné majitele

Pátek, 23. Únor 2018 - 13:12
Od 1. ledna 2018 mají obchodní společnosti a další právnické osoby novou povinnost, která trochu netradičně vyplývá ze zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Právnické osoby jsou nově povinny vést a průběžně zaznamenávat aktuální údaje potřebné ke zjištění a ověření totožnosti svého...

Jak je to s dovolenou pro OSVČ?

Pátek, 23. Únor 2018 - 13:08
Kolem Nového roku řadu českých medií zaplavila pro mnohé zřejmě radostná zpráva o tom, že dle Soudního dvora Evropské unie (SDEU) mají osoby samostatně výdělečné činné, které dlouhodobě spolupracují s jedním odběratelem za smluvní paušál, nárok na placenou dovolenou.1 Závěry tohoto soudního rozhodnutí byly ale v médiích poměrně zkreslené. Ve...

Novela Směrnice OECD o převodních cenách a aktualizované přehledy dle jednotlivých států 2017

Čtvrtek, 7. Prosinec 2017 - 11:14
Novela Směrnice OECD o převodních cenách přináší nejen změny, ale i ucelená pravidla a doporučení pro správné nastavení cen mezi ekonomicky či personálně spojenými osobami. Směrnice může být nápomocná při sestavování dokumentace o převodních cenách, která je v posledních letech často předmětem kontroly správce daně. V nedávné době (dne 10. 7....

Kdy je možné propustit zaměstnance pro porušení zákazu konkurence?

Čtvrtek, 7. Prosinec 2017 - 11:04
Zaměstnanci, který vykonává vedlejší výdělečnou činnost a konkuruje tak svému zaměstnavateli, může zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr. Za jakých podmínek se však jedná o porušení zákazu konkurence? Nejvyšší soud se ve sporu o neplatnost výpovědi (netypicky) přiklonil na stranu zaměstnavatele a vymezil přitom rozsah zákonného zákazu...

Stránky