Aktuality

Schaffer News Říjen 2017

Úterý, 31. Říjen 2017 - 10:16
...

Má být cena sjednaná pro účely daně z nabytí nemovitých věcí stanovena v částce včetně nebo bez DPH?

Pátek, 20. Říjen 2017 - 18:40
Nedávný rozsudek Nejvyššího správního soudu přinesl změnu v nahlížení na výši sjednané ceny s ohledem k DPH pro účely stanovení základu daně z nabytí nemovitých věcí. Nejvyšší správní soud se v daném případě zabýval otázkou, zda má být DPH zahrnuto do základu daně z nabytí nemovitých věcí u ceny sjednané mezi kupujícím a prodávajícím či nikoliv...

Strašák General Data Protection Regulation

Pátek, 20. Říjen 2017 - 18:22
Nová legislativa Evropské unie pod tajemnou zkratkou GDPR se na nás doslova valí ze všech stran. Mediální strašák v podobě dramatických sankcí, nabídky softwarů na zajištění implementace a obsáhlá úprava nových povinností jistě neunikla pozornosti ani Vám. Jak má být ale úprava promítnuta v praxi? Co vše musím splnit a dodržovat? Jaká jsou...

Schaffer news 082017

Pondělí, 28. Srpen 2017 - 17:27
...

Je profesionální sportovec živnostník, nebo vykonává nezávislé povolání?

Pondělí, 21. Srpen 2017 - 18:41
Nedávný spor mezi fotbalistou Davidem Lafatou a finančním úřadem, týkající se způsobu zdanění profesionálních sportovců (konkrétně kolektivních sportovců), vyvolal v daňovém světě velkou pozornost. Je povolání profesionálního sportovce nezávislým povoláním či živností? Nedávný spor mezi fotbalistou Davidem Lafatou a finančním úřadem, týkající se...

Zavedení pojmu „mezera krytí“ v insolvenčním zákonu

Pondělí, 21. Srpen 2017 - 18:39
Poslední novela insolvenčního zákona zavádí nový pojem „mezera krytí“, se kterým úzce souvisí položky ve výkazu stavu likvidity. V našem článku se dočtete o tom, co mezera krytí znamená pro insolvenční řízení a o detailech výkazu stavu likvidity. Červencová novela insolvenčního zákona doplnila pojetí úpadku podnikatele vedoucího účetnictví ve...

Schaffer news 062017

Pondělí, 26. Červen 2017 - 13:39
...

Technické zhodnocení může nově odpisovat i podnájemce

Čtvrtek, 15. Červen 2017 - 14:54
Technické zhodnocení – pojem našeho daňového práva. O co se vlastně jedná? Technickým zhodnocením se rozumí vždy výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu ve zdaňovacím období  částku 40 000 Kč. Rekonstrukce je takový zásah do majetku, který má za...

Nejvyšší soud opětovně k souběhu funkcí

Čtvrtek, 15. Červen 2017 - 14:46
Na podzim minulého roku jsme Vás informovali o rozhodnutí Ústavního soudu, které oponuje ustálené rozhodovací praxi, že souběh funkce člena statutárního orgánu společnosti není slučitelný s tím, aby taková činnost byla vykonávána v pracovním poměru k této společnosti s tím, že taková pracovní smlouva by byla shledávána jako neplatná. Ústavní...

Schaffer news 042017

Čtvrtek, 27. Duben 2017 - 14:48
...

Stránky