Aktuality

Schaffer News únor 2018

Pondělí, 26. Únor 2018 - 11:27
...

Nový přístup správce daně k uplatňování osvobození od DPH u služeb spojených s dovozem a vývozem zboží

Pátek, 23. Únor 2018 - 13:16
Mezi základní principy daně z přidané hodnoty bez pochyby patří zásada neutrality této daně a mezi základní svobody trhu v rámci Evropské unie se jednoznačně řadí volný pohyb zboží. V případě, kdy je zboží dodáváno mimo území Evropského společenství, jedná se z pohledu daně z přidané hodnoty o vývoz zboží a naopak, zboží pořizované ze zemí mimo...

DŮLEŽITÉ – NEPŘEHLÉDNĚTE: Nová povinnost právnických osob evidovat své skutečné majitele

Pátek, 23. Únor 2018 - 13:12
Od 1. ledna 2018 mají obchodní společnosti a další právnické osoby novou povinnost, která trochu netradičně vyplývá ze zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Právnické osoby jsou nově povinny vést a průběžně zaznamenávat aktuální údaje potřebné ke zjištění a ověření totožnosti svého...

Jak je to s dovolenou pro OSVČ?

Pátek, 23. Únor 2018 - 13:08
Kolem Nového roku řadu českých medií zaplavila pro mnohé zřejmě radostná zpráva o tom, že dle Soudního dvora Evropské unie (SDEU) mají osoby samostatně výdělečné činné, které dlouhodobě spolupracují s jedním odběratelem za smluvní paušál, nárok na placenou dovolenou.1 Závěry tohoto soudního rozhodnutí byly ale v médiích poměrně zkreslené. Ve...

Schaffer News Prosinec 2017

Čtvrtek, 14. Prosinec 2017 - 9:52
...

Novela Směrnice OECD o převodních cenách a aktualizované přehledy dle jednotlivých států 2017

Čtvrtek, 7. Prosinec 2017 - 11:14
Novela Směrnice OECD o převodních cenách přináší nejen změny, ale i ucelená pravidla a doporučení pro správné nastavení cen mezi ekonomicky či personálně spojenými osobami. Směrnice může být nápomocná při sestavování dokumentace o převodních cenách, která je v posledních letech často předmětem kontroly správce daně. V nedávné době (dne 10. 7....

Kdy je možné propustit zaměstnance pro porušení zákazu konkurence?

Čtvrtek, 7. Prosinec 2017 - 11:04
Zaměstnanci, který vykonává vedlejší výdělečnou činnost a konkuruje tak svému zaměstnavateli, může zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr. Za jakých podmínek se však jedná o porušení zákazu konkurence? Nejvyšší soud se ve sporu o neplatnost výpovědi (netypicky) přiklonil na stranu zaměstnavatele a vymezil přitom rozsah zákonného zákazu...

Schaffer News Říjen 2017

Úterý, 31. Říjen 2017 - 10:16
...

Má být cena sjednaná pro účely daně z nabytí nemovitých věcí stanovena v částce včetně nebo bez DPH?

Pátek, 20. Říjen 2017 - 18:40
Nedávný rozsudek Nejvyššího správního soudu přinesl změnu v nahlížení na výši sjednané ceny s ohledem k DPH pro účely stanovení základu daně z nabytí nemovitých věcí. Nejvyšší správní soud se v daném případě zabýval otázkou, zda má být DPH zahrnuto do základu daně z nabytí nemovitých věcí u ceny sjednané mezi kupujícím a prodávajícím či nikoliv...

Strašák General Data Protection Regulation

Pátek, 20. Říjen 2017 - 18:22
Nová legislativa Evropské unie pod tajemnou zkratkou GDPR se na nás doslova valí ze všech stran. Mediální strašák v podobě dramatických sankcí, nabídky softwarů na zajištění implementace a obsáhlá úprava nových povinností jistě neunikla pozornosti ani Vám. Jak má být ale úprava promítnuta v praxi? Co vše musím splnit a dodržovat? Jaká jsou...

Stránky