Aktuality

Schaffer news 062017

Pondělí, 26. Červen 2017 - 13:39
...

Technické zhodnocení může nově odpisovat i podnájemce

Čtvrtek, 15. Červen 2017 - 14:54
Technické zhodnocení – pojem našeho daňového práva. O co se vlastně jedná? Technickým zhodnocením se rozumí vždy výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu ve zdaňovacím období  částku 40 000 Kč. Rekonstrukce je takový zásah do majetku, který má za...

Nejvyšší soud opětovně k souběhu funkcí

Čtvrtek, 15. Červen 2017 - 14:46
Na podzim minulého roku jsme Vás informovali o rozhodnutí Ústavního soudu, které oponuje ustálené rozhodovací praxi, že souběh funkce člena statutárního orgánu společnosti není slučitelný s tím, aby taková činnost byla vykonávána v pracovním poměru k této společnosti s tím, že taková pracovní smlouva by byla shledávána jako neplatná. Ústavní...

Schaffer news 042017

Čtvrtek, 27. Duben 2017 - 14:48
...

Rozšíření možnosti promíjení pokut u kontrolního hlášení

Čtvrtek, 27. Duben 2017 - 13:06
V posledních měsících byl podnikatelskou veřejností zaznamenán ze strany finančních úřadů zvyšující se počet telefonických, resp. e-mailových kontaktů souvisejících s jak domnělými, tak skutečnými nedostatky v kontrolních hlášeních. V každém případě se však, jak finanční správa opakovaně deklarovala, jedná o kontakty neformální. Zatímco v minulém...

Spotřebitelské soutěže v roce 2017

Čtvrtek, 27. Duben 2017 - 12:43
Nová právní úprava zákona o hazardních hrách od roku 2017 umožnila, že dříve zakázané spotřebitelské soutěže je nyní možné při splnění zákonných podmínek pořádat. Nový zákon o hazardních hrách ale sám úpravu spotřebitelských soutěží přímo neobsahuje.   Spotřebitelské soutěže jsou upraveny zákonem na ochranu spotřebitele. Spotřebitelskou soutěží...

Schaffer news 122016

Úterý, 21. Únor 2017 - 15:22
...

Zahraniční okénko

Úterý, 21. Únor 2017 - 9:40
Jedním z klíčových obchodních partnerů České republiky jsou Spojené státy americké. Není proto ojedinělým jevem, že mnoho českých podnikatelů po svých úspěších na českém a evropském trhu, zvažují rovněž vstup na americký trh. První z významných rozhodnutí, která takový český podnikatelů musí učinit je volba vhodné formy zastoupení na americkém...

Leden, měsíc výsledků 2016 – roku nových zkratek ve slovníku podnikatele

Úterý, 21. Únor 2017 - 9:09
Nestává se často, aby „běžný smrtelník“, tj. člověk obecný, zaměstnaný a nepodnikající, postřehl změny týkající se výhradně těch, kteří pracují „sami na sebe“. A přesto se to v roce 2016 podařilo. Tématem, které kromě hrozeb teroristických útoků na předvánočních trzích rozvlnilo stojaté vody jinak vcelku poklidného českého života, byla...

Schaffer news 122016

Středa, 14. Prosinec 2016 - 12:03
...

Stránky