Aktuality

Schaffer news 082017

Pondělí, 28. Srpen 2017 - 17:27
...

Je profesionální sportovec živnostník, nebo vykonává nezávislé povolání?

Pondělí, 21. Srpen 2017 - 18:41
Nedávný spor mezi fotbalistou Davidem Lafatou a finančním úřadem, týkající se způsobu zdanění profesionálních sportovců (konkrétně kolektivních sportovců), vyvolal v daňovém světě velkou pozornost. Je povolání profesionálního sportovce nezávislým povoláním či živností? Nedávný spor mezi fotbalistou Davidem Lafatou a finančním úřadem, týkající se...

Zavedení pojmu „mezera krytí“ v insolvenčním zákonu

Pondělí, 21. Srpen 2017 - 18:39
Poslední novela insolvenčního zákona zavádí nový pojem „mezera krytí“, se kterým úzce souvisí položky ve výkazu stavu likvidity. V našem článku se dočtete o tom, co mezera krytí znamená pro insolvenční řízení a o detailech výkazu stavu likvidity. Červencová novela insolvenčního zákona doplnila pojetí úpadku podnikatele vedoucího účetnictví ve...

Schaffer news 062017

Pondělí, 26. Červen 2017 - 13:39
...

Technické zhodnocení může nově odpisovat i podnájemce

Čtvrtek, 15. Červen 2017 - 14:54
Technické zhodnocení – pojem našeho daňového práva. O co se vlastně jedná? Technickým zhodnocením se rozumí vždy výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu ve zdaňovacím období  částku 40 000 Kč. Rekonstrukce je takový zásah do majetku, který má za...

Nejvyšší soud opětovně k souběhu funkcí

Čtvrtek, 15. Červen 2017 - 14:46
Na podzim minulého roku jsme Vás informovali o rozhodnutí Ústavního soudu, které oponuje ustálené rozhodovací praxi, že souběh funkce člena statutárního orgánu společnosti není slučitelný s tím, aby taková činnost byla vykonávána v pracovním poměru k této společnosti s tím, že taková pracovní smlouva by byla shledávána jako neplatná. Ústavní...

Schaffer news 042017

Čtvrtek, 27. Duben 2017 - 14:48
...

Rozšíření možnosti promíjení pokut u kontrolního hlášení

Čtvrtek, 27. Duben 2017 - 13:06
V posledních měsících byl podnikatelskou veřejností zaznamenán ze strany finančních úřadů zvyšující se počet telefonických, resp. e-mailových kontaktů souvisejících s jak domnělými, tak skutečnými nedostatky v kontrolních hlášeních. V každém případě se však, jak finanční správa opakovaně deklarovala, jedná o kontakty neformální. Zatímco v minulém...

Spotřebitelské soutěže v roce 2017

Čtvrtek, 27. Duben 2017 - 12:43
Nová právní úprava zákona o hazardních hrách od roku 2017 umožnila, že dříve zakázané spotřebitelské soutěže je nyní možné při splnění zákonných podmínek pořádat. Nový zákon o hazardních hrách ale sám úpravu spotřebitelských soutěží přímo neobsahuje.   Spotřebitelské soutěže jsou upraveny zákonem na ochranu spotřebitele. Spotřebitelskou soutěží...

Schaffer news 122016

Úterý, 21. Únor 2017 - 15:22
...

Stránky