Seminář „Trh s větrnou energií – střední a východní Evropa“, Hamburk

Novinky

Mgr. Aleš Eppinger a Mgr. Šárka Gregorová se v Hamburku ve dnech 18. a 19. ledna 2011 jako přednášející zúčastnili semináře pořádaného Management Circle pro odbornou veřejnost na téma „Trh s větrnou energií – střední a východní Evropa." Další termín tohoto semináře je plánován ve dnech 21. a 22. března 2011 a uskuteční se v Düsseldorfu.