Seminář „Švarcsystém“ a jeho posuzování v praxi

Novinky

Naše společnost ve spolupráci s Česko-německou obchodní a průmyslovou komorou (AHK) pořádá odborný seminář na téma "Švarcsystém" a jeho posuzování v praxi, který se uskuteční dne 10. října 2012 od 9:00 hodin v sídle AHK. Mgr. Dagmar Junková a Ing. Martin Felenda seznámí účastníky s praktickými dopady posuzování výkonu nelegální práce z právního a daňového pohledu.