Ručení za nezaplacenou daň z přidané hodnoty

Novinky

V souvislosti s vládou schválenými zákonnými opatřeními bychom Vás rádi informovali, že odložené ručení za nezaplacenou daň z přidané hodnoty z titulu úplaty za zdanitelné plnění na jiný než zveřejněný účet bude omezeno hodnotou 700.000,00 CZK (resp. dvojnásobkem částky podle zákona upravujícího omezení plateb v hotovosti), tzn. odběratel se stane ručitelem pouze v případě, že celková úplata za plnění bude překračovat výše uvedený limit. Rozhodujícím okamžikem bude zadání bankovního příkazu. O dalším vývoji legislativního procesu, který se týká zákonných opatření, Vás budeme informovat.