Za co může nově finanční úřad udělit pokutu?

18. 2. 2015

S účinností od 1. ledna 2015 vzniká dle daňového řádu povinnost podávat některé dokumenty, které mají předepsanou formu, pouze elektronicky - tedy datovou zprávou. Jedná se o případy, kdy má subjekt nebo jeho zástupce zřízenou datovou schránku nebo má zákonnou povinnost ověření účetní závěrky auditorem. Úplný výčet takovýchto dokumentů je k nalezení zde: http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/fs-organy-financni-spravy/Seznam-podani-dle-74-odst-4_DR.pdfTouto změnou se tak rozšíří okruh subjektů povinných komunikovat s finanční správou elektronicky. Datovou zprávu v předepsaném formátu a struktuře je nutné odeslat nejlépe prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro finanční správu nebo pomocí datové schránky. V případě, že by došlo k porušení této povinnosti, hrozí poplatníkovi pokuta ve výši 2.000 Kč. Pokud by však poplatník závažně ztěžoval svým nesplněním povinnosti správu daní, může mu být udělena pokuta správcem daně až do výše 50.000Kč. Na tomto místě je třeba zdůraznit, že pokuta může být udělena jak těm subjektům, které mají zřízenou datovou schránku povinně, tak i těm, které si ji zřídily dobrovolně. Z 633 tisíc datových schránek fungujících v České republice je 125 tisíc zřízeno „na žádost", tedy dobrovolně. Jedná se hlavně o fyzické osoby. Na pozoru by se tak měli mít zaměstnanci s datovou schránkou, jež si podávají daňové přiznání sami, ale také fyzické osoby spadající do tzv. solidární daně, jejichž roční příjem překročí 48násobek průměrné mzdy.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2023 | Created by: drualas.cz
Move up