Dle ČOI 4 z 5 kontrolovaných e-shopů porušují zákon

Novinky

Rostoucí význam internetových obchodů neušel pozornosti České obchodní inspekce, která v posledních letech podrobuje e-shopy stále intenzivnější a přísnější kontrole. Za rok 2014 provedla ČOI kontrolu 867 e-shopů, přičemž zjistila, že v 685 případech - tedy u cca 78% kontrolovaných - je nějakým způsobem porušován zákon o ochraně spotřebitele. Celkem tak bylo pravomocně uloženo 682 pokut. Inspekce jako jeden z důvodů pro takto vysoký počet uvedla, že řada e-shopů ve svých obchodních podmínkách dostatečně nezareagovala na přijetí nového občanského zákoníku.Na počtu kontrol se podepsal i narůstající počet podnětů k ČOI od spotřebitelů samotných.

Nejčastějším prohřeškem byly tzv. klamavé obchodní praktiky, jako je např. poskytnutí nekompletních či sice pravdivých, avšak fakticky zavádějících informací o zboží.

Pokud se provozovatelé e-shopů chtějí vyhnout sankcím ze strany ČOI, musí důsledně dbát svých zákonných povinností. Mezi ty patří například řádné poučení zákazníka o jeho právech ze smlouvy, o způsobech reklamace a možnostech odstoupení. Právě zde je potřeba nezapomenout na nový občanský zákoník, která tuto oblast podstatně mění.

Pro zamezení případných pokut, které mohou činit až několik miliónů korun, a opakovaných kontrol ze strany ČOI, lze tedy prodávajícím doporučit zejména důkladnou revizi svých obchodních podmínek.