Společný základ daně právnických osob

Evropská komise předkládá nový návrh zdanění příjmů právnických osob, od kterého si slibuje stabilnější příjmy, zlepšení jednotného trhu pro podniky a zamezení vyhýbání se daňové povinnosti. Mezi nejdůležitější opatření patří opětovné zavedení společného konsolidovaného základu daně, který představuje komplexní řešení reformy daně z příjmů právnických osob.

Dalšími kroky je zajištění efektivního zdanění, tak aby společnosti platily spravedlivý podíl daně v zemi, ve které vytváří zisky, a zvýšení transparentnosti. V souvislosti s posledním krokem zveřejnila komise celounijní seznam třetích zemí a území, které byly členskými státy zařazeny na černou listinu.