Elektronická evidence tržeb

Novinky

Poslední dobou jste mohli zaslechnout mnoho diskusí týkající se zavedení systému elektronické evidence tržeb (dále jen EET), který by měl být od začátku roku 2016 postupně v České republice spuštěn. Rádi bychom zmínili, že návrh zákona o EET je nyní v 1. čtení v poslanecké sněmovně a měl by být dne 2. září 2015 projednán Rozpočtovým a Hospodářským výborem.
EET mají být moderním systémem rychlé komunikace mezi podnikateli a Finanční správou České republiky a jejím hlavním cílem je prevence krácení tržeb, odstranění konkurenčních nevýhod a narovnání tržního prostředí.

EET spočívá v tom, že bude evidována každá platba (tj. v hotovosti, bezhotovostním převodem peněžních prostředků, šekem, směnkou, poukázkou či jiným obdobným platebním prostředkem) a zákazník obdrží od obchodníka účtenku s unikátním kódem. V praxi by měl být postup takový, že nejpozději při uskutečnění evidované tržby odešle obchodník datovou zprávu prostřednictvím internetového připojení na server Finanční správy, kde budou informace uloženy a následně bude vygenerován unikátní kód. Tento kód bude ihned odeslán zpět obchodníkovi, který jej prostřednictvím pokladny či jiného zařízení vytiskne na účtenku.

Dle aktuálních informací bude povinnost vykazovat tržby dle výše uvedeného platit pro skupiny podnikatelů provozující ubytování, stravování a pohostinství (CZ-NACE skupiny 55 a 56) od 1. čtvrtletí 2016 a pro segment maloobchodu a velkoobchodu (CZ-NACE skupiny 45, 46 a 47) od 2. čtvrtletí 2016. Ostatní podnikatelé by měli být zatím z povinnosti EET vyjmuti.