Specializovaný finanční úřad odhalil daňové podvody v hodnotě blížící se 4,5 miliardám korun

Novinky

Daňové kontroly byly zahájeny u dvou společností, u kterých došlo k následnému doměření daně ve výši necelých 4,5 miliard Kč. Daň z přidané hodnoty byla krácena v souvislosti se sofistikovaně provedenými řetězovými obchody s drahými kovy, při nichž mohly být dlouhodobě uplatňovány nadměrné odpočty. Jednalo se o transakce uskutečněné jak v České republice, tak v Německu, Turecku, Saudské Arábii nebo na Slovensku, a to zejména se zlatem, platinou či stříbrem.K samotnému případu se vyjádřil generální ředitel Generálního finančního ředitelství: „Nebylo to vůbec jednoduché. Firmy si mezi sebou vytvořily velmi propracovaný a hlavně proměnlivý podvodný obchodní řetězec. Bylo nutné prošetřit téměř 120 článků tohoto řetězce, což se správci daně podařilo za necelý rok prováděných složitých řízení."

Podvod v této hodnotě je dosud největším rozřešeným případem v historii. Krokem vpřed bylo nejen samotné odhalení a doměření daňových úniků, ale taktéž přijetí opatření, které zamezí jejich opakování v budoucnu.