Novela zákoníku práce - Vyšší odškodnění za pracovní úraz

Novinky

Po 1.1.2014 došlo k rozdílnému posuzování odškodnění za úrazy mimo pracovní dobu a pracovní úrazy. Dle občanského zákoníku mají soudy dosti široké uvážení při stanovení výše odškodnění nepracovních úrazů, zatímco přísudková vyhláška použitelná (po 1.1.2014 již jen) pro pracovní úrazy umožňovala přisouzení pouze částky vycházející z bodového ohodnocení.

Problém ovšem spočíval v relativně nízkém bodovém ohodnocení řady úrazů a v tom, že uvedená částka 120 Kč odpovídala cenovým poměrům z roku 2000, kdy byla vyhláška vydána.

Za účelem zmírnění této rozdílnosti byl proto s účinností k 1.10.2015 novelizován zákoník práce a na základě této novely bylo vydáno související nařízení vlády.

Jak se tedy mění systém odškodňování zaměstnanců? Zachováno zůstává i nadále rozdílné posuzování pracovních i mimopracovních úrazů, jinak ale nová úprava jasně zlepšuje postavení zaměstnance.

Zvyšuje se zejména výše odškodnění za každý bod - nyní jeden bod odpovídá 250 Kč. V některých případech lze nově využít možnost hodnocení jednotlivých úrazů až o dvojnásobek. Obecně se uplatní zásada, že při ztížení společenského uplatnění se primárně přihlíží k individuální míře omezení v jednotlivých oblastech života, nikoliv pouze k úrazu jako takovému. Mění se i odškodnění v případě úmrtí.

Lze tedy shrnout, že zaměstnancům postiženým pracovním úrazem či nemocí z povolání se otevírají nové cesty, jak dosáhnout odpovídajícího odškodnění. Do jaké míry jich však lze úspěšně využít, však závisí i na vhodně zvolené taktice a argumentaci při případném soudním procesu, a to zejména s ohledem na neustále se měnící rozhodovací praxi soudů.