Skutečné sídlo vs. zapsané sídlo společnosti a podnikatele

26. 10. 2015

Od roku 2015 došlo k povinnosti oznámit správci daně skutečné sídlo výkonu ekonomické činnosti společnosti či podnikatele. V tomto článku se dozvíte o hlavním rozdílu mezi sídlem zapsaným v obchodním rejstříku či obdobném veřejném rejstříku a skutečným sídlem, o významu sídla z pohledu zákona o DPH, o povinnostech vůči správci daně a o tom co se může stát, když své povinnosti nesplníte. Celý text článku naleznete na www.epravo.cz.Z pohledu zákona o dani z přidané hodnoty je sídlo společnosti nebo fyzické osoby podnikající (dále jen osoby povinné k dani) důležité pro určení místně příslušného správce daně (tedy finančního úřadu), pod kterého osoba povinná k dani spadá. Víte, jaké máte povinnosti vůči správci daně a co se může stát, jestliže se Vaše formálně zapsané sídlo v evidenci správce daně liší od sídla skutečného?

Než přejdeme k odpovědi na výše uvedené, rádi bychom zde shrnuli pár důležitých informací.

Dle zákona o DPH se za skutečné sídlo společnosti považuje místo, kde se schází vedení společnosti a kde jsou přijímána zásadní rozhodnutí týkající se řízení firmy. U fyzické osoby se za skutečné sídlo považuje obvykle místo jejího pobytu. Toto samozřejmě platí jen v případě, kdy podnikatel nemá uvedené jiné místo podnikání.

Dle daňového řádu se za sídlo právnické či fyzické osoby rozumí adresa zapsaná v obchodním rejstříku nebo v jiném obdobném veřejném rejstříku či adresa, kde osoba povinná k dani skutečně sídlí, pokud se tato osoba do veřejných rejstříků nezapisuje. Zároveň se však toto formálně zapsané sídlo ve veřejném rejstříku může lišit od skutečného sídla podnikání, proto v této situaci je vyžadováno, aby se místní příslušnost správce daně řídila dle místa podnikání.

Definice skutečného sídla osoby povinné k dani je též stanovena Nařízením Rady EU, které zejména poukazuje na fakt, že pouhá existence poštovní adresy nemůže být postačující pro sídlo ekonomické činnosti osoby povinné k dani.

Obecně platí, že by osoba povinná k dani měla být ve svém sídle pro správce daně plynule kontaktní a dohledatelná, aby správci daně byl umožněn výkon jeho pravomocí v sídle společnosti (tzn. např. umožnění průběhu daňové kontroly/šetření včetně dostupnosti záznamů a prověřování ekonomické činnosti).

Pokud se tedy formálně zapsané/hlášené sídlo osoby povinné k dani liší od sídla skutečného, má taková osoba povinnost od roku 2015 ohlásit skutečné sídlo společnosti správci daně, a to prostřednictvím formuláře „Oznámení o změně registračních údajů". Pro nově vzniklé registrující se plátce k DPH (tj. od roku 2015), je výše uvedené oznámení součástí registrace k DPH.

V případě neohlášení skutečného sídla či neoznámení jeho změny, může správce daně uložit sankci za porušení povinnosti při správě daní a to do výše 500 000 Kč, v případě plátce DPH může rozhodnout o jeho nespolehlivosti či dokonce může přistoupit k samotnému zrušení registrace k DPH.

Potřebujete poradit?

Jsme tu pro Vás a rádi Vám na základě bližších informací a podkladů poradíme. Pro domluvení nezávazné konzultační schůzky nás neváhejte kontaktovat.


Dáváme srozumitelné odpovědi

V naší komunikaci s klienty se neschováváme za dlouhé citace zákonů, ale dáme jasnou a srozumitelnou odpověď.

Přemýšlíme s Vámi

Konkrétní problém vždy řešíme s ohledem na celkovou potřebu klienta, nevytrháváme naše doporučení z kontextu.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2024 | Created by: drualas.cz
Move up