Navýšení velikosti datové zprávy

Novinky

Dobrá zpráva pro majitele datových schránek.
Od 1.1.2016 došlo ke změně ohledně maximální přípustné velikosti datové zprávy z 10 MB na dvojnásobek, čili 20 MB.

Tato změna umožní odesílání dokonce i formulářových podání u daně z přidané hodnoty, které dříve kvůli své velikosti nebylo možno podávat pomocí datové schránky.