Kontrolní hlášení

5. 2. 2016

A je to tady! Dlouho očekávaná revoluční událost v podobě, mnohými kritizovaného, kontrolního hlášení se s účinností od 1. ledna 2016 stala skutečností. Od tohoto data vzniká každému plátci DPH registrovanému v ČR povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení. Evidence údajů pro toto hlášení nebude z administrativního hlediska zcela jednoduchá záležitost, a proto je nezbytně nutné se na tuto novou povinnost připravit. Z tohoto důvodu Vám přinášíme přehled základních informací, které se této problematiky týkají.
K čemu to slouží? Podle oficiálního stanoviska Finanční Správy se má jednat o efektivní prostředek k odhalení daňových úniků a podvodů. Jeho cílem a smyslem je umožnit správci daně získat informace o vybraných transakcích realizovaných plátci a ve spojení s dalšími údaji identifikovat riziková sdružení osob (řetězce, karusely) odčerpávající neoprávněně finanční prostředky z veřejného rozpočtu". Jak vidno, Ministerstvo financí si klade vcelku smělý cíl; až časy budoucí ukáží, zda je dosažitelný.

Jak to vypadá?: Kontrolní hlášení je výkaz, v němž plátce DPH uvádí svá přijatá a uskutečněná plnění. Formulář kontrolního hlášení je rozdělen do 3 částí označených A, B a C.

· Část A slouží k vykazování plnění, u kterých je plátce povinen přiznat daň a uskutečněná plnění v režimu přenesené daňové povinnosti.

· V oddíle B se uvádí přijatá plnění s místem plnění v tuzemsku, u kterých plátce nárokuje odpočet DPH. Zároveň se v sekci B uvádějí přijatá plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, kde příjemce je povinen přiznat daň.

· Sekce C slouží pouze ke kontrole a rekapituluje údaje z obou předchozích část.

Jak často?: Kontrolní hlášení podává každý plátce měsíčně. Výjimkou jsou pouze fyzické osoby, které kontrolní hlášení podávají vždy za zdaňovací období (to znamená, že čtvrtletní plátce DPH podává kontrolní hlášení čtvrtletně). U právnických osob žádné výjimky neexistují.

Termíny: Kontrolní hlášení podává každý plátce měsíčně k 25. dni měsíce následujícího po měsíci, za který se kontrolní hlášení podává (to znamená, že kontrolní hlášení za leden se podává 25. 2.).

Sankce: Neplnění povinností v souvislosti s kontrolním hlášením je sankcionováno v rozmezí od 1 000 Kč do 500 000 Kč v závislosti na závažnosti porušení povinností spojených s podáváním kontrolního hlášení.

Jak je patrné, sankce mohou být vcelku vysoké, a proto bychom Vám rádi doporučili, abyste prověřili, zda bude Váš dodavatel IT řešení schopen výše uvedené kontrolní hlášení generovat ze systému automaticky. Pokud ne, rádi bychom Vám touto cestou zároveň nabídli pomoc při nastavení systému pro podávání kontrolního hlášení.

Potřebujete poradit?

Jsme tu pro Vás a rádi Vám na základě bližších informací a podkladů poradíme. Pro domluvení nezávazné konzultační schůzky nás neváhejte kontaktovat.


Dáváme srozumitelné odpovědi

V naší komunikaci s klienty se neschováváme za dlouhé citace zákonů, ale dáme jasnou a srozumitelnou odpověď.

Přemýšlíme s Vámi

Konkrétní problém vždy řešíme s ohledem na celkovou potřebu klienta, nevytrháváme naše doporučení z kontextu.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2024 | Created by: drualas.cz
Move up