Novela zákona o ochraně spotřebitele: Více práv pro spotřebitele, více povinností pro podnikatele

9. 2. 2016

Dne 1.2.2016 nabyla účinnosti novela zákon o ochraně spotřebitele. Novela zavádí zejména mimosoudní způsob řešení spotřebitelských sporů. Až do února mohl spotřebitel, pokud se cítil zkrácen na svých právech, svůj spor s podnikatelem řešit pouze soudně. Nyní se však může obrátit na Českou obchodní inspekci či jiný, státem pověřený subjekt, který se má snažit obě strany vést ke smírnému vyřešení sporu.
Podnikatel sice není jakkoli povinen na smír přistoupit, musí však orgánu poskytovat potřebnou součinnost, zejména pak předat vyžadované podklady a informace. Nedojde-li do 90 dnů k uzavření smíru, řízení se zastavuje a spotřebiteli pak zbývá již jen klasická soudní cesta.

Dále se zavádí nová informační povinnost podnikatele - ten je povinen zajistit, aby se spotřebitel o tomto způsobu řešení sporů dozvěděl; a to ve snadně dostupné a srozumitelné formě, včetně odkazu na internetové stránky příslušného orgánu. Toto poučení podnikatel vždy povinně zveřejní i na svých internetových stránkách a rovněž je zahrne do svých obchodních podmínek. Nepůjde-li spor urovnat přímo, je třeba spotřebiteli poskytnout informace navíc v listinné podobě či na jiném trvalém nosiči dat.

Obchodní podmínky je třeba přizpůsobit do 3 měsíců. Při porušení popsaných povinností totiž hrozí pokuta až do výše 1 mil. Kč.

Potřebujete poradit?

Jsme tu pro Vás a rádi Vám na základě bližších informací a podkladů poradíme. Pro domluvení nezávazné konzultační schůzky nás neváhejte kontaktovat.


Dáváme srozumitelné odpovědi

V naší komunikaci s klienty se neschováváme za dlouhé citace zákonů, ale dáme jasnou a srozumitelnou odpověď.

Přemýšlíme s Vámi

Konkrétní problém vždy řešíme s ohledem na celkovou potřebu klienta, nevytrháváme naše doporučení z kontextu.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2024 | Created by: drualas.cz
Move up