Statistiky kontrolního hlášení

Novinky


Kontrolní hlášení, nová povinnost daňových poplatníků od roku 2016, která má pomoci zabránit daňovým únikům, má své zastánce i odpůrce.

Již dříve jsme informovali o termínu podání prvního kontrolního hlášení pro čtvrtletní plátce DPH, který byl 25. dubna. K tomuto datu podalo kontrolní hlášení dle Finanční správy 183 500 fyzických osob. 1680 osob obdrželo výzvu k podání hlášení, a dalších 3000 k odstranění nesrovnalostí v již podaném hlášení.

Pokuty za nedodržení termínu podání kontrolního hlášení bude finanční správa udělovat až od června.

Bližší informace o kontrolním hlášení najdete v našem článku z února:

http://schaffer-partner.cz/aktuality/item/413-kontrolni-hlaseni