Pozor na účinky doručování písemností insolvenčním správcem

7. 6. 2016

Insolvenční správce má dle platné a účinné české právní úpravy v insolvenčním řízení specifické postavení. Specifičnost jeho postavení se pak mimo jiné podepisuje i na tom, jak insolvenční zákon chápe jeho postavení při doručování písemností.
Z insolvenčního zákona vyplývá, že správce má postavení soudního doručovatele v případě, kdy písemnosti doručuje osobně. Nejvyšší soud se nedávno zabýval otázkou, zda má insolvenční správce toto postavení i tehdy, pokud doručuje dokumenty elektronicky.

Pokud by tomu tak bylo, bylo by doručení elektronickou cestou účinné jen tehdy, pokud by adresát potvrdil doručení písemnosti do tří dnů ode dne jejího odeslání insolvenčním správcem.

V projednávaném případě potvrdil adresát insolvenčnímu správci doručení až po sedmi dnech od doručení, přičemž posléze namítal neúčinnost takového doručení. Zároveň tento adresát v důsledku toho, že spoléhal na neúčinnost takového doručení, zmeškal lhůtu pro podání žaloby o určení pravosti pohledávky.

Nejvyšší soud ČR však adresátu písemnosti nedal za pravdu a potvrdil, že v případě doručování písemností elektronicky má insolvenční správce postavení soukromé osoby. Z toho důvodu není k tomu, aby elektronické doručení bylo účinné, zapotřebí potvrzení přijetí písemnosti adresátem do 3 dnů ode dne jejího odeslání insolvenčním správcem.

S ohledem na to doporučujeme věnovat pozornost všem dokumentům podepsaným zaručeným elektronickým podpisem, které Vám případně insolvenční správce doručí prostřednictvím e-mailu . Účinky takového doručení tedy nastávají okamžitě a žádné potvrzení doručení ze strany adresáta se nevyžaduje. To může mít vliv i na běh jakýchkoli lhůt v rámci insolvenčního řízení.

Potřebujete poradit?

Jsme tu pro Vás a rádi Vám na základě bližších informací a podkladů poradíme. Pro domluvení nezávazné konzultační schůzky nás neváhejte kontaktovat.


Dáváme srozumitelné odpovědi

V naší komunikaci s klienty se neschováváme za dlouhé citace zákonů, ale dáme jasnou a srozumitelnou odpověď.

Přemýšlíme s Vámi

Konkrétní problém vždy řešíme s ohledem na celkovou potřebu klienta, nevytrháváme naše doporučení z kontextu.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2024 | Created by: drualas.cz
Move up