Zveřejnění účetní závěrky

20. 7. 2016

Poslední úkol, který čeká společnosti v souvislosti s účetní závěrkou roku 2015, je její zveřejnění ve sbírce listin. Toto se vztahuje jak na společnosti, které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, tak na společnosti, které tuto povinnost nemají.

Termín zveřejnění je daný zákonem o účetnictví. Účetní závěrka se zveřejňuje po jejím ověření auditorem (pokud je vyžadováno) a po schválení k tomu příslušným orgánem (tedy zejména valnou hromadou) ve lhůtě do 30 dnů od splnění obou uvedených podmínek. Ke zveřejnění však musí dojít nejpozději do konce bezprostředně následujícího účetního období, a to i v případě, že by účetní závěrka orgánem schválena nebyla.

Protože pro většinu společností zákon stanoví povinnost svolat valnou hromadu, která schvaluje řádnou účetní závěrku, do šesti měsíců od posledního dne účetního období, měly by společnosti, jejichž účetní období se shoduje s kalendářním rokem, uložit účetní závěrky do sbírky listin nejpozději do 30. 7. následujícího kalendářního roku.

Účetní závěrka se považuje za sestavenou po splnění zákonem daných náležitostí a po připojení podpisu statutárního orgánu. Dle zákona o účetnictví je podpisovým záznamem takový účetní záznam, jehož obsahem je vlastnoruční nebo zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu. Předává-li tedy společnost svou účetní závěrku v elektronické podobě, měla by vždy připojit elektronický podpis.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2023 | Created by: drualas.cz
Move up