Novela celního zákona a její dopady na vykazování hlášení Intrastat

Novinky

Dne 29. července 2016 spolu s novelou celního zákona nabylo účinnosti Nařízení vlády k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky. Toto nařízení se zejména týká změn ve vykazování údajů v hlášení Intrastat, tedy v hlášení sledující pohyb zboží mezi členskými státy Evropské Unie.

Hlavní změnou je sjednocení kurzu pro přepočet cizí měny na české koruny, kdy pro oblast Intrastatu se již nebude používat pro přepočet hodnoty zboží uvedené v cizí měně kurz používaný k výpočtu celní hodnoty, ale kurz, který zpravodajské jednotky používají pro přepočet hodnoty zboží v rámci daně z přidané hodnoty. Tato změna se projeví až v hlášení za srpen 2016, tedy zboží vykázané v červencovém hlášení bude ještě přepočteno dle původní úpravy, a to celním kurzem.

Další významnou změnou je zvýšení hodnoty zboží, u kterého je nutné provést opravu u chybně či nepřesně vykázaných údajů v hlášení Intrastat, z 1 000 Kč na 10 000 Kč. Tedy nepřesahuje-li hodnota zboží, ke které se původně chybně vykázaný údaj vztahuje 10 000 Kč, oprava takového hlášení nemusí být provedena.