Opět došlo k rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti u daně z přidané hodnoty

Novinky

Od 1. října 2016 nabyde účinnosti vládou schválené nařízení, na jehož základě dochází k rozšíření aplikace tuzemského režimu tzv. „reverse-charge“, který je v českém zákoně o dani z přidané hodnoty známý jako přenesení daňové povinnosti. Zjednodušeně se v praxi jedná o situaci, kdy příjemce dané služby či daného zboží, na které se tento režim vztahuje, je povinen daň z přidané hodnoty přiznat a zaplatit.

Dle současné právní úpravy se režim přenesené daňové povinnosti vztahuje trvale či dočasně například na dodání zlata nebo vybraných odpadů, poskytnutí stavebních a montážních prací, dodání mobilních telefonů, tabletů a laptopů, dodání obilovin a technických plodin a s účinností od prvního října letošního roku i na poskytnutí telekomunikačních služeb. Týkat se však bude pouze služeb elektronických komunikací poskytovaných na velkoobchodní úrovni. Nezbytné je ještě doplnit, že uvedené poskytnuté služby či dodané zboží musí mít místo plnění v České republice a musí jít o transakci mezi plátci DPH.

Zmíněná novela vznikla jako reakce na zjištěné daňové úniky v této oblasti a taktéž jako prevence k možnému přesunu podvodů na území České republiky z jiných členských států.