Malá novela občanského zákoníku – nejdůležitější změny (4/4)

9. 12. 2016

Dne 26.10.2016 byla ve třetím čtení Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR schválena novela občanského zákoníku (tzv. malá novela občanského zákoníku). Návrh byl postoupen Senátu, kde v současné době čeká na vyřízení. V následujícím seriálovém přehledu proto postupně stručně shrnujeme nejvýznamnější navrhované změny stávající právní úpravy.

4. Předkupní právo spoluvlastníků

Nový občanský zákoník nepřevzal právní úpravu neomezeného zákonného předkupního práva a přinesl stranám v otázce jeho zřízení značnou míru smluvní volnosti. Dle stávající právní úpravy mají ostatní spoluvlastníci k převáděnému spoluvlastnickému podílu předkupní právo pouze po dobu šesti měsíců ode dne vzniku spoluvlastnictví, a to za podmínky, že spoluvlastnictví bylo založeno pořízením pro případ smrti nebo za situace, kdy spoluvlastníci nemohli od počátku ovlivnit svá práva a povinnosti. Spoluvlastníci mají předkupní právo taktéž v případě, že některý ze spoluvlastníků převádí podíl bezúplatně.

Novela se z velké části vrací k původní právní úpravě. Je potřeba si ale uvědomit, že zákonné předkupní právo vztahuje nově pouze na spoluvlastnické podíly na nemovitých věcech. Navržený text totiž zní: „Převádí-li se spoluvlastnický podíl na nemovité věci, mají spoluvlastníci předkupní právo, ledaže jde o převod osobě blízké.“ Zároveň je z úpravy zcela vyloučeno časové omezení existence předkupního práva pouze po dobu šesti měsíců. 

Kromě výše uvedených změn by měla být zavedena také výslovná možnost spoluvlastníka vzdát se předkupního práva, a to s účinky i pro své právní nástupce.

Potřebujete poradit?

Jsme tu pro Vás a rádi Vám na základě bližších informací a podkladů poradíme. Pro domluvení nezávazné konzultační schůzky nás neváhejte kontaktovat.


Dáváme srozumitelné odpovědi

V naší komunikaci s klienty se neschováváme za dlouhé citace zákonů, ale dáme jasnou a srozumitelnou odpověď.

Přemýšlíme s Vámi

Konkrétní problém vždy řešíme s ohledem na celkovou potřebu klienta, nevytrháváme naše doporučení z kontextu.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2024 | Created by: drualas.cz
Move up