Připravované novinky v zákoně o pobytu cizinců

7. 2. 2017

V současné době je v Poslanecké sněmovně projednávána novela zákona o pobytu cizinců, která zavádí několik novinek do českého právního řádu. Vzhledem k tomu, že se jedná z převážné části o implementaci směrnice Evropské unie, lze očekávat, že novela by měla být schválena.

Jednou ze zaváděných novinek v cizineckém právu je poskytování dlouhodobého víza a dlouhodobého pobytu pro účely sezónního zaměstnávání. Sezónním zaměstnáváním se rozumí činnost závislá na ročním období, která vede k výkyvům v poptávce po počtu pracovníků. Lze si představit, že se bude zpravidla jednat o práce vykonávané v zemědělství nebo v souvisejících odvětvích.

Dalším novým a zajímavým institutem v cizineckém právu by měla být karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance. Bude se jednat o druh dlouhodobého pobytu v souvislosti s výkonem zaměstnání na pozici manažera, specialisty nebo zaměstnaného stážisty na základě vnitropodnikového převedení. Uvedený institut bude možno uplatnit v souvislosti s dočasným přidělením zaměstnance společnosti se sídlem mimo Evropskou unii do jejího odštěpného závodu na území EU nebo její koncernové společnosti. Nově zaváděný institut karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance tak může představovat výrazné zjednodušení pro vedoucí zaměstnance přidělené do České republiky.

Součástí novely je i nový institut dlouhodobého víza a dlouhodobého pobytu za účelem investování (vytváření pracovních míst v České republice), který však nevychází ze směrnice EU a proto může v jeho úpravě ještě dojít ke změnám.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2023 | Created by: drualas.cz
Move up