Vedoucí Asia Desk, paní Zhou, se zúčastnila podnikatelské delegace "Shenzhen meets Prague, Advanced Manufacturing Investment Seminar", organizované Governance Institutem

Novinky

Dne 9. května se Mei Zhou, vedoucí Asia Desk Schaffer & Partner, zúčastnila podnikatelské delegace "Shenzhen meets Prague, Advanced Manufacturing Investment Seminar". Seminář byl zorganizován Governance Institute a zúčastnila se ho delegace z čínské provincie Shenzhen. Na setkání byli přítomni i Czechinvest a Vláda České republiky a spolu s českými podnikatelskými subjekty zde prezentovaly obchodní příležitosti v České republice.

Delegace z čínské provincie Shenzhen byla složena z vládních i soukromých organizací, které jsou ochotné navázat nové obchodní vztahy s českými společnostmi. Mezi nimi byly Invest Shenzhen, Authority of Qianhai Shenzhen-Hong Kong Modern Service Industry Cooperation Zone, Department of Airport of Transport Commision of Shenzhen Municipality, Shenzhen City Merchants Industrial Co., LTD. a Sany Group Co. ,LTD.

Za Asia Desk Schaffer&Partner zde Mei Zhou prezentovala nabídku služeb poradenské skupiny Schaffer&Partner, na podporu jejich podnikatelských záměrů, s ohledem na právní a daňové aspekty.