Huráá! Den daňové svobody se blíží

Novinky

Musíme vydržet již jen pár dnů a začneme vydělávat sami na sebe. Do 17. června 2017 totiž vyděláváme na stát. Právě v uvedené datum nastane den daňové svobody, tedy pomyslná hranice v kalendářním roce, která jej rozděluje na 2 období . V první části roku pracují všichni daňoví poplatníci na pokrytí výdajů vlády a veřejných institucí. Po dni daňové svobody vyděláváme sami na sebe a o získaném výdělku si rozhodujeme dle našeho vlastního uvážení.

Podobně jako Češi jsou na tom i naši sousedé z Německa, Portugalci či Nizozemci. Nejvíce na úhradu státních výdajů vydělávají v Belgii a Lucembursku, nejméně pak Bulhaři a Rumuni.