Srážková daň i u dohod o pracovní činnosti do 2500 Kč

Novinky

V současné době platí, že příjmy z dohody o provedení práce, které v daném měsíci nepřekročí částku 10 000 Kč, jsou zdaněny srážkovou daní.

Srážková daň se bude nově uplatňovat i u příjmů nepřesahujících u téhož zaměstnavatele za kalendářní měsíc sjednanou částku 2.500 Kč, a to bez ohledu, z jakého právního titulu příjem plyne (pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti...). Stará úprava vyvolávala demotivaci poplatníků k činnostem, ze kterých příjmy do 2.500 Kč plynuly, neboť jejich získání s sebou neslo při souběhu s jiným příjmem ze závislé činnosti povinnost podat daňové přiznání.

Nová právní úprava má tuto daňovou povinnost odstranit. Poplatník bude mít možnost využít § 36 odst. 7 ZDP, kdy se může rozhodnout, že si podá daňové přiznání sám a takto sraženou daň započte oproti své celkové dani.