Změna podmínek pro získání daňového bonusu

Novinky

Dle připravované novely zákona o daních z příjmů se navrhuje zpřísnění podmínek pro uplatnění daňového bonusu. Dosud si mohl uplatnit daňový bonus jen ten, kdo za dané období měl celkové příjmy – ze zaměstnání, z podnikání, z kapitálového majetku a z nájmu alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy. Do těchto příjmů se nezahrnovaly jen příjmy osvobozené, příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou. Podle nové právní úpravy by se do těchto celkových příjmů měly zahrnout jen „aktivní příjmy“, tj. ze zaměstnání a z podnikání, což by mělo zabránit dosavadní situaci, kdy někteří vykazují fiktivní příjmy z nájmu, na základě kterých jim pak vznikne nárok na vyplacení daňového bonusu.