Lepší ochrana pro osoby poškozené kartelovými dohodami

28. 6. 2017

Poslanecká sněmovna počátkem června schválila návrh zákona o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže. Díky němu osoby, které byly poškozeny,  získají účinnější nástroje k ochraně se svých práv. Firmám se například zjednoduší možnost získat zpět ztrátu nebo ušlý zisk z nepřiměřeně nadsazených cen od dodavatelů jednajících podle zakázané kartelové dohody.

Podle nového zákona bude muset prokázat žalovaný (který se účastnil zakázané dohody), že škoda nebyla způsobena. Důkazní pozici poškozenému usnadňuje i nově zavedená povinnost Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, předložit na základě pokynu od soudu důkazy obsažené v jeho spisu. Dále zákon prodlužuje promlčecí lhůtu k uplatnění škody - oproti dosavadní tříleté promlčecí lhůtě bude možné uplatnit právo na náhradu škody až v pětileté promlčecí lhůtě od okamžiku, kdy se poškozený dozvěděl nebo měl a mohl dozvědět o škodě, omezování soutěže a osobě povinné k náhradě škody. Lhůta však začíná běžet nejdříve od okamžiku ukončení protisoutěžního jednání a není omezena hranicí deseti let, jak je tomu v občanském zákoníku. Všechny tyto instituty znatelně zvyšují naděje poškozených na úspěšné vymožení náhrady škody.                       

Zákon nyní ještě čeká jeho projednání v Senátu a posléze poputuje k prezidentovi republiky. Lze však očekávat, že bude bez větších změn schválen, zavádí totiž do českého právního řádu pravidla obsažená v evropské směrnici.

Potřebujete poradit?

Jsme tu pro Vás a rádi Vám na základě bližších informací a podkladů poradíme. Pro domluvení nezávazné konzultační schůzky nás neváhejte kontaktovat.


Dáváme srozumitelné odpovědi

V naší komunikaci s klienty se neschováváme za dlouhé citace zákonů, ale dáme jasnou a srozumitelnou odpověď.

Přemýšlíme s Vámi

Konkrétní problém vždy řešíme s ohledem na celkovou potřebu klienta, nevytrháváme naše doporučení z kontextu.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2024 | Created by: drualas.cz
Move up